YÜKÜMLÜLÜKLER

ShipZip kendinden kaynaklanmayan sebeplerle ve kendisine mal edilemeyecek durumların oluşması halinde, verdiği hizmetin aksaması, gönderilerin gecikmesi, hasara uğraması ve/veya kaybolması durumunda sorumlu tutulamaz.

Uluslararası gönderilerin, taşımasının havayolu ile yapılması durumunda, gönderinin çıkış yaptığı ülkenin dışındaki herhangi bir nihai varış yeri veya durak bulunması durumunda, Varşova Antlaşması veya Montreal Sözleşmesi geçerli olacaktır.

Uluslararası havayolu taşıması esnasında oluşabilecek gönderinin gecikmesi, hasar görmesi veya kaybolması durumlarında ShipZip sorumluluğu, adı geçen antlaşmalar içeriğine göre belirlenecek olup, sorumlu olduğumuz tutar bu antlaşmalarda belirlenen sınırlı sorumluluk oranlarını aşamaz. Ayrıca ihbar süreleri de bu antlaşmalar içeriğine göre belirlenir.

Gönderinizin hasar görmesi veya kaybolması riskine karşı, isteğinize bağlı olarak sigorta satın alabilirsiniz. Bu yöndeki talebiniz için, çağrı merkezimizde müşteri temsilcilerimizle ya da www.shipzip.com internet sitesinde, gönderiniz yola çıkmadan önce gönderiniz için belirlenen primi ödemeyi kabul ettiğinizi bildirmeniz gereklidir.

Bahsi geçen gönderi sigortası, sizin sorumluluklarınızın ihmali ile oluşması durumunda muhtemel kayıp, dolaylı zararlar ve gecikmeden oluşacak kayıp ve zararları kapsamaz.

Değeri yüksek gönderilerinizin sigorta işlemleri sizin tarafınızdan ayrıca yaptırılabilir. Aksi durumda, değeri yüksek gönderilerinizin, kayıp ya da zarar risklerini kabul etmiş ve bu noktada hiçbir sorumluluğumuzun olmadığını teyit etmiş sayılırsınız.

Tamamen bunlarla sınırlı olmamakla beraber;

  • ShipZip öngörmelerinin mümkün olmadığı ve kontrollerinde olmayan nedenlerden,
  • Tabii afet (deprem,kar,fırtına,sis vb),
  • Savaş, kaza, grev, ambargo, yerel ve sivil karışıklık sebebiyle trafik ve ulaşımın engellenmesi ve FORCE MAJOR gibi mücbir sebepler,
  • Gönderinin içinde kendinden var olan kusurlar,
  • Diğer şahıslar tarafından gerçekleşebilecek, gönderinin ShipZip kontrolü dışında olduğu durumlarda, hırsızlık kundakçılık vb. sebepler,
  • Gönderinin içinde yanlışlıkla kabul edilmiş dahi olsa yasaklanmış madde bulunması gibi durumlarda gönderinizin tamamı veya bir bölümünün gecikmesi, hasar görmesi, kaybolması veya yanlış teslim edilmesinden ShipZip sorumlu tutulamaz.

 

GÜMRÜK

Gönderi sahibi, gönderinin gümrüğe tabi olması ve gümrükten çekilmesi konularında ShipZip’i yetkili kılmayı ve gönderinin gümrükten çekilmesi, gümrük müşaviri ataması için ShipZip’i yetkili olarak tayin etmeyi kabul etmiş sayılır. Gümrük çekimi için sonradan gerekli görülebilecek döküman ve belgeleri ShipZip’e ulaştırmak ve oluşabilecek bedelleri ödemek gönderi sahibi sorumluluğundadır.

Gönderinizin gümrükten çekilebilmesi için gerekli olabilecek tüm belgeleri, eksiksiz olarak temin etmek ve bu belgelerdeki tüm bilgilerin gerçek ve doğru olması tamamen gönderici sorumluluğundadır. Söz konusu dokümanların gerçek dışı, yanlış , hileli ya da eksik olması durumunda oluşabilecek, hak iddiaları veya suçluluk davaları ve buradan doğabilecek cezai yaptırımı kabul etmiş sayılırsınız.

ShipZip gümrük işlemlerinizde, gönderi sahibine destek ve yardımcı olmakla beraber, gümrük işlemleri esnasında oluşabilecek maliyet, masraf, gecikme, zarar ve diğer taleplerden sorumlu değildir.

Gönderi sahibi, beyan ettiği belgelerle ilgili, ShipZip’e yönelik herhangi bir hukuki iddia oluşması durumunda ShipZip’in karşılaşacağı zararları ödemeyi kabul eder.

Herhangi bir gümrük veya devlet yetkilisinin belirlediği masrafların, ShipZip tarafından ödenmesi durumunda oluşacak masrafın, tarafınızdan ödeneceğini kabul etmiş sayılırsınız. Gümrük işlemleri sırasında oluşabilecek, gönderi sahibi veya alıcının gerekli dökümanı zamanında ve istenilen şekilde temin edememesi, benzeri hatalardan oluşabilecek her türlü, gümrük cezası, depolama ve diğer vergi, harçlar vb. masraflarla ilgili oluşabilecek harcamaların ShipZip tarafından ödenmesi durumunda, gönderici tarafından taşıma ücretinden ayrı olarak, belirteceğimiz ek ücretlerin ilk talebimizde ödeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

Gümrük veya devlet yetkililerinden kaynaklanabilecek herhangi bir hasar, gecikme veya kayıptan ShipZip sorumlu tutulamaz.

ShipZip sizin adınıza resmi olmayan ödemeyi yapmayı kabul etmez.

;